Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych AGH to pierwsza tego typu organizacja w Polsce. Od 2001 roku zrzesza studentów – zarówno niepełnosprawnych, jak i pełnosprawnych – Akademii Górniczo-Hutniczej, którym bliski jest temat niepełnosprawności. Współpracujemy z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych AGH i ZSN-ami działającymi na innych krakowskich uczelniach (PK, UEK, UP), a także z podobnymi organizacjami działającymi na terenie Polski.

Andrzejki, impreza w klubie Gwarek

Czym się zajmujemy?

  • Pomagamy studentom I roku w adaptacji w środowisku akademickim,
  • Integrujemy środowiska osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych poprzez różne eventy (imprezy, obozy, wyjazdy, konferencje, itp.),
  • zwiększamy świadomość i uwrażliwianie osób pełnosprawnych na potrzeby studentów z różnymi dysfunkcjami,
  • budujemy pozytywny wizerunek BON,
  • udzielamy porady dotyczących dofinansowań dla osób niepełnosprawnych,
  • reprezentujemy uczelnię na krakowskich oraz ogólnopolskich eventach.